AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-DTO-ERT_TEST-DTO_2021

Формули, подходящи за деликатна кожа

Макар че сме водени от желанието да променим живота на деликатната кожа, научната взискателност е това, което ни води на всеки етап от разработването на нашите продукти.

Всеки ден 326 експерти в 4 центъра за научноизследователска и развойна дейност допринасят за това съвършенство, като гарантират оптимална ефикасност и толерантност. Изборът и безопасността на съставките, балансът на формулите, тестовете in vitro и in vivo на готовите продукти - нищо не е оставено на случайността, всичко е строго проверено от нашите научни екипи. От проектирането до пускането на пазара всеки продукт преминава през няколкостотин теста. Един-единствен проблем и продуктът е отстранен. Да бъдеш взискателен означава да откажеш да правиш компромиси с ефективността и толерантността.

Нашите отговори на Вашите въпроси

Безопасността е наш приоритет; ние сме абсолютно безкомпромисни по време на целия цикъл на продуктово разработка. Той се основава на набор от стриктни стъпки:
- При избора на суровини проверяваме техния произход, ефективност и безопасност.
- По-специално се фокусираме върху въздействието им върху здравето и околната среда.
- Но също така и по отношение на формулата, за да бъде предпазена от всякакъв риск от бактериално или гъбично замърсяване.
- И се уверяваме, че всички съставки във формулата ще останат напълно стабилни във времето.
И ако някоя от тези стъпки не е изпълнена, нашият продукт не се пуска на пазара. Това е част от нашето фармацевтично ДНК и от опита на нашата Група вече повече от 60 години.

Не, европейският регламент го забранява.
Изпитванията върху животни са забранени в Европейския съюз от 2004 г. за крайните продукти и от 2013 г. за съставките, използвани за производството на тези продукти.
Пионери в този подход, от 1995 г. насам ние използваме иновативни модели на реконструирана кожа.
През 2019 г. екипите на Pierre Fabre, занимаващи се с научно-изследователска и развойна дейност, използваха 6 000 реконструирани епидермиса в лабораторията, за да гарантират безопасността и ефикасността на нашите продукти, преди да се започнат in vivo тестове върху доброволци. След това, тези тестове се извършват под дерматологичен контрол и, ако е необходимо, с помощта на високоефективни измервателни уреди.
Освен това, участваме финансово в европейските изследователски програми за разработване на алтернативни на изпитването върху животни методи, които се осъществяват съвместно от Европейската комисия и козметичната индустрия.

В нашите формули, всички съставки, които сме подбрали са необходими Дерматологично разработеният козметичен продукт трябва да отговаря на нуждите на Вашата кожа. В това отношение, той съдържа една или повече активни съставки и помощни вещества, внимателно подбрани заради тяхната ефикасност или роля в третирането на даден симптом.
Комбинацията от тези съставки гарантира:
- Приятна текстура, така че потребителят да иска да я използва или да се придържа към програмата си за грижа за кожата.
- Стабилна формула, която гарантира ефикасност във времето.
- Правилно съхранение от момента на производство до изтичане на срока на годност, през целия период на употреба.
- Всичко това се постига чрез осигуряване на добра толерантност на продукта при третиране на специфични кожни състояния.
Нашите формули се отличават с перфектен баланс на внимателно подбрани съставки, като всяка от тях има съществена роля.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-DTO-ERT_EVAL-TOXICO_2021 1440x700

Токсикологична оценка на съставките

На първо място, оценяваме съставките, които влизат в нашите продукти:

 • Концентрацията на съставката в продукта, която ще влезе в контакт с кожата или косата.
   
 • Времето за контакт зависи от типа на продукта (с отмиване или без отмиване на продукта).
   
 • Категорията на продукта (лице, тяло, коса) и следователно повърхността на експозиция. 
   
 • Обърнато е особено внимание на "чувствителното" население, т.е. бебета, деца, бременни жени, хора с кожни заболявания.
   
 • За всяка използвана суровина оценител на безопасността изготвя обобщение на безопасността на суровината, което включва всички горепосочени елементи, допълнени от задълбочено проучване на състава на всички налични добавки и примеси. След това той дава положителна или отрицателна оценка на употребата на веществото в зависимост от предвиденото приложение и целевия потребител, с ограничения, които могат да бъдат приложени при необходимост в зависимост от: категорията на продукта, конкретна демографска група или условията на състава.

За всяка от суровините на даден продукт се извършват средно 6 различни токсикологични оценки.
Ежедневно 19 токсикологични експерти работят, за да гарантират безопасността и безвредността на нашите дермо-козметични продукти за нашите потребители.
Освен това, за да бъде включена нова съставка в портфолиото ни от суровини, тя трябва да премине през поредица от in vitro тестове и анализи, определени от оценителя на безопасността, за да се гарантира нейната безопасност. Този процес може да отнеме до 7 месеца.
Всички тези стъпки гарантират, че продуктите, които пускаме на пазара, са напълно безопасни.

AD_DERMATOLOGICAL-EXPERTISE_SKIN-CONSULTATION-ARMS-HANDS_LARGE_2021 1440x700

Оценка на крайните продукти: изпитвания за употреба и клинични проучвания

Оценката на безопасността се извършва не само на ниво суровина, но и на ниво краен продукт. Това се извършва по следния начин:

Извършваме предклинични in vitro тестове. В зависимост от типа на продукта това може да включва тестове на:

 • Очна толерантност
   
 • Толерантност на кожата
   
 • Фототоксичност

След това провеждаме клинични тестове за толерантност in vivo върху доброволци. Съгласно нашата вътрешна харта за развитие се провеждат различни типове проучвания върху здрава кожа, а след това и върху целевата демографска група:

 • Тест за сенсибилизация при условия на максимална експозиция под лекарско наблюдение
   
 • Тест за кожна и/или очна толерантност при максимални или нормални условия на употреба, под дерматологичен и/или офталмологичен и/или педиатричен контрол.

Тези тестове се провеждат под дерматологичен контрол и/или с помощта на високоефективни измервателни уреди, за да се гарантира тяхната безопасност, ефективност и толерантност.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-DTO-ERT_COMMERCIALISATION_2021 1440x700

Производство и маркетинг

Дермокозметичен продукт на A-DERMA може да бъде пуснат на пазара само ако всяка от предходните стъпки е била извършена и е дала задоволителни резултати както по отношение на безопасността, така и на ефективността. И ако дори един от тези тестове не отговаря на нашите изисквания, продуктът няма да бъде пуснат на пазара.

Ако вземем конкретния пример с Exomega Control Емолиентен крем за деца, склонни към атопия, ние провеждаме 592 контролни теста преди пускането на пазара, т.е. по време на фазата на проектиране и разработване на продукта. Тази фаза може да отнеме до 3 години, за да гарантираме безопасността и ефективността на нашите потребители.
След като се появи на пазара, по време на всяка производствена серия в нашите фабрики в Югозападна Франция се провеждат не по-малко от 164 теста. Това са общо 756 теста за един продукт!
Продуктите ни се произвеждат във Франция, във фабриката ни в Суал, разположена в департамента Тарн.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-DTO-ERT_COSMETOVIGILANCE_2021 1200x600

Козметовижиланс

14 години преди изискванията на Европейския регламент за козметичните продукти от юли 2013 г., групата Pierre Fabre, към която принадлежим, създаде своята световна мрежа за контрол на козметичните продукти 

Тази мрежа от 15 служители, включително 8 фармацевти в централния офис и повече от 70 души в страните, в които се продават нашите продукти, развива експертни познания за всички възможни нежелани ефекти, които се срещат при употребата на дермо-козметични продукти. По този начин те проучват заедно с потребителя и/или неговия лекар/дерматолог типа на реакцията при пълна конфиденциалност.

Благодарение на тази мрежа и обратна връзка безопасността на нашите продукти продължава да се следи отблизо през целия период на предлагането им на пазара.
Само чрез задълбочено проучване на обратната връзка с потребителите или здравните специалисти можем непрекъснато да подобряваме формулите на нашите продукти.

Стерилна козметика:
техническо постижение

Наличието на вода е фактор, който благоприятства развитието на микроорганизми във формулите. Има две възможни решения за избягване на това явление:
 - Използването на запазващи свойствата агенти или съставки със запазваща свойствата функция, които ограничават развитието на микроорганизми,
- Стерилизацията на формулите, която елиминира микроорганизмите от производствения процес: това е стерилната козметика!

AD_WEBSITE_VEGETAL_EXOMEGA-CONTROL-CS_LAIT-200ML_LIFESTYLE_2021 577x577

Стерилна козметика - уникален процес за премахване на необходимостта от запазващи свойствата агенти във формулите. За тази цел разчитаме на ноу-хауто на нашата фармацевтична група в производството на инжекционни лекарства, което изискваше 10 години изследвания.

Стерилната козметика е първото и единствено досега решение, което предлага формули с минимално количество компоненти, съдържащи само основните активни съставки за най-деликатната кожа и абсолютно никакви запазващи свойствата агенти или еквиваленти. Гаранция за безопасна и ефективна формула за целия период на употреба.

Стерилната козметика - уникална защита за най-деликатната кожа.
Тъй като склонната към атопия кожа е най-деликатната и най-често детска кожа, през 2012 г. A-DERMA реши да разработи своите емолиентни кремове Exomega със стерилна козметична технология. 

Стерилната козметика на A-DERMA съдържа само съставки, които са от съществено значение за кожата, и е гарантирано без запазващи свойствата агенти.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-DTO-ERT_EXOMEGA-BAUME-CS_2021 577x577

A-DERMA EXOMEGA CONTROL 

Единствените СТЕРИЛНИ емолиентни продукти за грижа, използващи естествени съставки на растителна основа, които съдържат само основните съставки за успокояване на много суха и деликатна кожа и кожа, склонна към атопия. Овлажняващи, защитни и дълготрайни продукти за грижа за кожата за намаляване на сухотата на кожата за бебета, деца и възрастни.

Ориентираност към клиента

Интегриран в медицинския отдел, отдел "Ориентираност към пациента" е ангажиран с пациентите и потребителите, като интегрира техните нужди и очаквания в разработването на продукти и услуги: организиране на общности и пациентски съвети, партньорства и спонсорства с пациентски асоциации, епидемиологични проучвания, социални контакти..

Той позволява да се разбере и чуе гласът на хората, страдащи от хронични кожни заболявания, които често са "силно видими".

В A-DERMA ориентацията към пациента е основен подход, който е в основата на нашите грижи като ангажирана дерматологична марка.
Всъщност, макар че толерантността и ефикасността са основните критерии за оценка на нашите продукти в процес на разработване, ежедневното им използване, включително лекотата на употреба и практичността на ежедневното използване на нашите продукти, допълва нашите спецификации. 
Това съответствие е пряко свързано с ефективността на продукта.

AD_WEBSITE_EXOMEGA-CONTROL_SPRAY-200ML_PANIER_LIFESTYLE_2021 577x577

Exomega CONTROL
Емолиентен спрей

Много добър пример за продукт на A-DERMA, резултат от работата с Ориентираност към пациента, е Exomega CONTROL Емолиентен спрей: експресен емолиентен продукт за грижа, който се нанася за по-малко от минута и е предназначен да подобри ежедневието на сухата, склонна към атопия кожа, благодарение на практичността и лекотата на използване на продукта, опакован в спрей с непрекъснат 360° дифузор.

■ Нашите експерти Ви отговарят

Как можете да сте сигурни, че продуктите ви са безопасни?

Отговор на нашия директор по научноизследователска и развойна дейност
Ксавие Орманси

Playing YouTube videos requires the use of cookies in order to offer you targeted advertising based on your browsing For more information, please visit YouTube's « cookie » policy.

You have rejected Youtube's cookies and therefore you cannot view the video.

You can change your choices by clicking on « Cookie Settings » and accept Youtube's cookies to enable the video.

You can change this setting and withdraw your consent at any time.

Защо използвате ендокринни разрушители във формулите си?

Отговор на нашия токсиколог
Пиер Жак Фере

Playing YouTube videos requires the use of cookies in order to offer you targeted advertising based on your browsing For more information, please visit YouTube's « cookie » policy.

You have rejected Youtube's cookies and therefore you cannot view the video.

You can change your choices by clicking on « Cookie Settings » and accept Youtube's cookies to enable the video.

You can change this setting and withdraw your consent at any time.

Защо във формулите Ви винаги има противоречиви съставки?

 

Отговор на директора на нашия център за иновации
Ан-Лор Годри

Playing YouTube videos requires the use of cookies in order to offer you targeted advertising based on your browsing For more information, please visit YouTube's « cookie » policy.

You have rejected Youtube's cookies and therefore you cannot view the video.

You can change your choices by clicking on « Cookie Settings » and accept Youtube's cookies to enable the video.

You can change this setting and withdraw your consent at any time.

Обратно към началото