ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ГРУПАТА PIERRE FABRE

Благодарим Ви, че посетихте нашия уебсайт. Осигуряването на защита и сигурност на данните на нашите клиенти и потребители е основен приоритет за нас в Групата Pierre Fabre.
Настоящата политика за поверителност обяснява какви данни се събират, когато посещавате и използвате нашия Уебсайт, и как се обработват те.

 

1. КОИ СМЕ НИЕ?

Този Уебсайт (наричан по-нататък « www.aderma.bg ») се управлява от Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, Les Cauquillous - 81500 Lavaur - France (наричан по-нататък "Pierre Fabre" или "Ние/Наш/Нас"), който е администратор на данни за всяка лична информация, която може да бъде събрана от Вас на Уебсайта за целите, описани по-долу.
Приканваме Ви да прочетете внимателно тази Политика за поверителност, за да се запознаете с условията за обработка на Вашите лични данни, когато посещавате нашия Уебсайт. Моля, имайте предвид, че тя може да бъде актуализирана по всяко време от Pierre Fabre. Датата на най-новата актуализация ще се появи на тази страница. Затова Ви препоръчваме да я преглеждате регулярно.

 

2. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

В зависимост от използваните от Вас услуги на нашия Уебсайт и Вашия избор при настройката на Вашето устройство (особено по отношение на бисквитките и други проследяващи устройства), Личнитеданни, отнасящи се до Вас (наричана по-долу "Вашите Лични данни"), събирани и обработвани от Pierre Fabre, включват основно:

Данните, които сте въвели доброволно във формуляр (абонамент за нюзлетър, контакт, участие в промоционална кампания (конкурс, игри, проучвания)), включително Вашите

име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, пол, пощенски адрес и всякаква друга информация за Вас, която можете да предоставите като част от заявката си (която може да включва информация, свързана с Вашето здраве и благосъстояние).

Данните, генерирани от Вашия браузър, се събират автоматично от нашия сървър с помощта на "бисквитки и други проследяващи устройства":

Данни, специфични за посетените страници: име на домейн; дата, час и продължителност на посещението; посетените страници и видеоклипове, рекламите, върху които сте кликнали.

Данни, които са специфични за Вас: Вашият IP адрес (местоположение на мрежовата входна точка; тип браузър, операционна система).

Ние не използваме автоматично събраните Лични данни, за да се опитаме да Ви идентифицираме, и не я свързваме с никои от горепосочените подробни Лични данни, които ни предоставяте. 

Възможно е да получим Лични данни за Вас и от трети страни (напр. профили в социални медии, ако сте свързани с Вашия профил и акаунт в социална медия).

 

3. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

По-долу е представен преглед на целите, за които използваме Вашите Лични данни, и причините, поради които се налага да я обработваме.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ, ОБРАБОТВАЩИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

Отговаряне на Вашите въпроси, изпратени чрез имейл, формуляри за контакт и чатНашият легитимен интерес
За да Ви помогнем да намерите най-близката до Вас точка на продажба
Извършване на статистически анализи
Освен ако не възразите, както е посочено в раздела по-долу "Вашите права" и "Бисквитки", за да разберем по-добре Вашите предпочитания, като анализираме поведението Ви на нашия Уебсайт и Ви предлагаме продукти или услуги, които в по-голяма степен отговарят на Вашите интереси.
За да отговорим по-добре на Вашите нужди, като Ви предложим продукти или услуги, които са по-добре адаптирани към Вашите интереси.
За да Ви изпращаме информация за нашите оферти, новини и събития (нюзлетри, покани и други публикации).Вашето изрично съгласие
Да уведомяваме съответните органи за всякакви проблеми, свързани с използването на нашите продукти.Нашите правни задължения

 

Личните данни, които са необходими, за да изпълним описаните по-горе цели, са отбелязани със звездичка на различните страници на Уебсайта, където се събира тя.

Ако решите да не попълните тези задължителни полета, може да не успеем да обработим заявките Ви и/или да Ви предоставим исканите продукти и услуги. Други Лични данни не са задължителни и биха ни позволили да Ви опознаем по-добре, и съответно да подобрим нашите комуникация и услуги.

 

4. СЪОБЩАВАНЕТО И ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние сме част от глобалната Група Pierre Fabre и от време на време може да се наложи да разкриваме Вашите Лични данни на Групата Pierre Fabre за целите, посочени по-горе.
Можем също така да назначим доставчици на услуги от трети страни (които ще работят по наши инструкции), за да ни помогнат да Ви предоставим информация, продукти или услуги, да насочим и управляваме нашия бизнес, или да управляваме, и подобряваме нашия Уебсайт. В такива случаи, тези трети страни може да се нуждаят от достъп до Вашите Лични данни.
Ако Вашите Лични данни се предават извън ЕИП (Европейското икономическо пространство) на други дружества в рамките на Групата Pierre Fabre или на доставчици на услуги, ние ще предприемем стъпки, за да гарантираме, че Вашите Лични данни получават същото ниво на защита, каквото би получила, ако се съхраняваше в ЕИП, включително чрез сключване на договори за предаване на данни въз основа на договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, като например одобрени стандартни договорни клаузи, които могат да бъдат актуализирани или преразгледани, или други механизми за предаване, като например, когато е уместно, решения за адекватност, обвързващи фирмени правила или договори, одобрени от органите за защита на данните на ЕС.
Възможно е също така да разкрием Вашите Лични данни на трети страни в рамките на действителна или потенциална продажба на Pierre Fabre или на активи, които ни принадлежат или са собственост на свързани лица, като в този случай Личните данни, които съхраняваме за нашите потребители, може да бъдат един от прехвърлените активи.
Ще отговорим и на искания за информация, когато това се изисква по закон или когато такова разкриване е необходимо за защита на нашите права и/или за спазване на съдебно производство, съдебна заповед, искане от регулаторен орган или друго съдебно, или административно производство срещу нас.

 

5. ТЪРСЕНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Когато законът ни позволява и при условие, че сте дали съгласието си, когато е необходимо, можем да комуникираме с Вас, използвайки електронни средства, за да Ви информираме за нашите продукти и услуги. Ако желаете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения, моля, използвайте линка "Отписване", предоставен в нашите имейли, или изпратете текстово съобщение STOP на посочения номер, или по друг начин се свържете с нас директно на "Свържете се с нас" и ние ще спрем да Ви изпращаме съобщения.

 

6. ЗАПАЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Като общо правило ние съхраняваме Вашите Лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са били събирани.
Ние съхраняваме Вашите Лични данни за времето, което е строго необходимо за управление на взаимоотношенията с Вас.
Въпреки това, ще съхраняваме Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг в продължение на три години от датата на последното взаимодействие между нас, ако не сте клиент, и докато поддържаме контакт с Вас чрез нашите промоционални дейности, ако сте клиент, освен ако не възразите, когато получите някое от нашите маркетингови съобщения.
IP адресите, събрани за целите на сигурността, не се съхраняват за повече от 10 дни.
И накрая, регистрите на връзките, които се събират с Вашето съгласие с помощта на бисквитки и други проследяващи устройства, използвани на нашия Уебсайт, се съхраняват за период не по-дълъг от 13 месеца в съответствие с приложимите закони и разпоредби. За повече подробности, моля, вижте раздела "Бисквитки" по-долу.
Възможно е да се наложи да запазим Вашите Лични данни под формата на архив след срока, посочен по-долу, за да спазим нашите законови задължения или когато това се изисква от приложимия давностен срок, за да докажем някое от нашите права.

След като Вашите Лични данни вече не са необходими за целите или архивите, отговарящи на нашите правни задължения или давностни срокове, ние гарантираме, че те ще бъде напълно унищожени или анонимизирани.

 

7. ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Тъй като Pierre Fabre не контролира и не носи отговорност за техните практики за защита на данните, Ви препоръчваме да се запознаете с политиките на тези уебсайтове на трети страни по отношение на защитата на данните. Настоящата политика се отнася единствено за Лични данни, събрана от нашите Уебсайтове или в хода на нашите дейности.

 

8. ВАШИТЕ ПРАВА

При спазване на приложимото законодателство, може да имате някои или всички от следните права по отношение на Вашите Лични данни:

 • Да получите копие от Вашите Лични данни с информация за това как и на какво основание тя се обработва;
 • Да коригирате неточна Лични данни(включително правото на попълване на непълна Лични данни);
 • Да изтриете Вашите Лични данни, при условие че правното основание за събирането на данни Ви позволява да го направите. Освен това в някои случаи това право може да се прилага само когато Личните данни вече не санеобходими за изпълнение на целите, за които са били събирани или обработвани;
 • Да ограничите обработката на Вашите Лични данни, когато:
  • Точността на Личните данни се оспорва;
  • Обработката е незаконосъобразна, но Вие възразявате срещу изтриването на Личните данни;
  • Вече не се нуждаем от Вашите Лични данни, но те все още са необходими за установяване, упражняване или защита на правен иск;
 • Да поискате преносимост на Вашите Лични данни в машинно-четим формат към трета страна (или към Вас), когато обосноваваме обработката си въз основа на Вашето съгласие или изпълнението на договор с Вас;
 • Да получите или да се консултирате с копие от подходящите мерки, предприети за прехвърляне на Вашите Лични данн в трета държава или в международна организация;
 • Да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите Лични данни (ако това обработване се основава на Вашето съгласие), без да се засяга законосъобразността на обработването, основано на съгласието, преди обработването да бъде оттеглено;
 • Да предоставим общи или конкретни инструкции за това как да обработваме и използваме Вашите Лични данни след смъртта Ви;
 • В допълнение към горепосочените права, имате право да възразите срещу всяка обработка на Вашите Лични данни, обоснована от легитимния интерес на Pierre Fabre, включително профилиране (за разлика от Вашето съгласие или за изпълнение на договор с Вас).

Също така имате право да подадете жалба до местния надзорен орган за защита на данните.
За да упражните тези права, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт по-долу, "Свържете се с нас".

Моля, имайте предвид, че можем да поискаме доказателство за самоличност и си запазваме правото да начислим такса, ако това е позволено от закона, например ако искането Ви е явно неоснователно или прекомерно. Ще се постараем да отговорим на Вашето искане в рамките на всички приложими срокове.

 

9. ВИДОВЕ БИСКВИТКИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ

 

10. ИЗТРИВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Ако отхвърлите бисквитките, ние няма да задаваме никакви други бисквитки на Вашето устройство, с изключение на функционалните бисквитки, посочени по-горе (включително бисквитка, която да запомни, че не желаете да се задават бисквитки, когато посещавате Уебсайта).
Все пак, моля, имайте предвид, че ако решите да премахнете или отхвърлите определени бисквитки, това ще се отрази на определени функции или услуги на нашия Уебсайт.

 

11. АКТУАЛИЗАЦИИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Можем да променим тази Политика за поверителност по всяко време, за да отразим промените в закона и/или нашите практики за поверителност.

 

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност или желаете да упражните някое от правата си, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните на следния адрес: dpofr@pierre-fabre.com Последна промяна: 01/06/2024

Обратно към началото