ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА УЕБСАЙТА НА LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-DERMA 

 

Издател  
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Опростено акционерно дружество с капитал от 22 987 907,05 евро 
Със седалище на адрес 45 Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE 
Търговски регистър: Nanterre B 319 137 576
ДДС в рамките на общността: FR42319137576 
Тел: +33 (0) 5 63 58 88 00
Имейл: contact.aderma@pierre-fabre.com

Директор публикации  PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

Разработчик
SMILE  Опростено акционерно дружество с капитал от 814, 314. 88 евро 
20 Rue des Jardins
92600 Asniers-sur-Seine 
Търговси регистър: Nanterre 378 615 363 

 

Хостинг 
PLATFORM.SH  Опростено акционерно дружество с капитал от 510, 747.00 евро 
131 Boulevard de Sébastopol 
75002 Париж 
Търговски регистър: Paris B 521 496 059
Тел: +33 (0)1 40 09 30 00
Имейл: customercare@platform.sh

 

Права 
Дизайн, създаване: WIDE Дизайн, редакционно съдържание, снимки/видеоклипове: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УЕБСАЙТА НА LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-DERMA

 

ЧЛЕН 1 - ЦЕЛ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

Целта на настоящите общи условия за ползване (наричани по-долу "ОУ") е да се определят условията за ползване и достъп до Уебсайта, принадлежащ на LABORATOIRES A-DERMA (наричани по-долу "LABORATOIRES A-DERMA"), марка, принадлежаща на PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (наричан по-долу "PFDC"), които потребителите (наричани по-долу "Потребители") приемат единствено чрез използването на Уебсайта.

 
Ако Потребителите не ги приемат, LABORATOIRES A-DERMA ги моли да напуснат Уебсайта. 

ОУ са предмет на френското законодателство и могат да бъдат променяни по всяко време и без предизвестие. Използването и консултирането на Уебсайта е ограничено до лични и нетърговски цели. 

Като цяло, Потребителят се съгласява да не използва целия Уебсайт или част от него за незаконни цели (авторско право) или в противоречие с настоящите ОУ. 

С посещението си на Уебсайта, Потребителят се съгласява да спазва Общите условия за ползване, както са показани на датата на посещението. 

ОУ са приложими спрямо всеки Потребител, който се свързва с Уебсайта. 
 
ЧЛЕН 2 - ОПИСАНИЕ НА УЕБСАЙТА
Уебсайтът е достъпен само онлайн на следния адрес:

https://www.aderma.bg и само за Потребители, живеещи в България 

Уебсайтът е създаден, за да Ви предоставя информация за LABORATOIRES A-DERMA (продуктови файлове, съвети, конкурси, нюзлетри и т.н.), както и за да представя пълноценно различните продуктови серии на LABORATOIRES A-DERMA. Уебсайтът съдържа недоговорна информация за LABORATOIRES A-DERMA, с постоянната цел да опише всички нейни продукти, но без да желае да предлага директна покупка на продукт или услуга (освен ако изрично не е посочено друго) (наричани по-долу "Услуги"). 

Ако сте на възраст под шестнадесет (16) години, Вие декларирате, че сте получили разрешение от Вашите родители или законни представители да предоставите на LABORATOIRES A-DERMA Вашата лична информация, за да имате достъп до Уебсайта, както и за да получавате съобщения, изпратени от LABORATOIRES A-DERMA. 

Уебсайтът се финансира изцяло от PFDC. Уебсайтът не представлява договорна оферта и не включва каквато и да е форма на реклама.

Доколкото Уебсайтът се актуализира, като се вземат предвид всички дейности, може да се случи така, че някои нови информации, Услуги или съобщения да не са валидни към момента на разпространението им или просто да са остарели. LABORATOIRES A-DERMA не може да гарантира, въпреки че полага необходимите усилия, че цялата информация и услуги на уебсайта са напълно актуални. 

LABORATOIRES A-DERMA не гарантира точността и пълнотата на информацията и Услугите на Уебсайта. LABORATOIRES A-DERMA ще направи съответните корекции. Възможно е също така предоставената информация и Услуги да са били актуализирани между момента, в който Потребителите са ги видели, и момента, в който Потребителите са се запознали с тях. LABORATOIRES A-DERMA не гарантира по никакъв начин, че тази информация е вярна, пълна и актуална. 

Използването на Уебсайта е изцяло и единствено отговорност на Потребителя. LABORATOIRES A-DERMA не носи отговорност за резултатите, получени след използването на Уебсайта. 

Освен ако изрично не е предвидено друго, всяка нова функция, която подобрява или увеличава една или повече съществуващи Услуги, или всяка нова услуга, стартирана от LABORATOIRES A-DERMA, ще бъде предмет на ОУ. 
Потребителите се съгласяват, че Услугата им се предоставя "във вида, в който е". Потребителите се задължават да използват Уебсайта в съответствие с целите, описани в ОУ, да не отклоняват целите на Уебсайта и да не се опитват да пренасочват Потребителите към друга услуга. 

ЧЛЕН 3 - УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА
3.1. За да получи достъп до Уебсайта, Потребителят трябва да има необходимите хардуерни и софтуерни умения за използване на интернет. За да получи достъп до Уебсайта чрез компютър, таблет или мобилен телефон (наричан по-долу "Устройство"), Потребителят трябва да има достъп до високоскоростна широколентова връзка, телефонен абонамент, позволяващ достъп до интернет от компютър/таблет/съвместимо мобилно устройство, като например смартфон (IOS, Android), WAP връзка, WiFi връзка и/или 3G/4G. 

Потребителят потвърждава, че условията на договора с неговия доставчик на широколентови/телефонни услуги ще продължат да се прилагат, когато използва Уебсайта. Потребителят поема сам всички разходи, които могат да бъдат поискани от оператора, свързани с достъпа до интернет услуги, т.е. WiFi, WAP и/или 3G/4G, за използването на Уебсайта. 
Потребителят се съгласява да не се намесва в правилното функциониране на Уебсайта, сървърите, мрежите и/или да променя, адаптира, хаква Уебсайта и/или да модифицира приложение или уебсайт на трета страна по начин, който може да създаде объркване по отношение на връзката с Уебсайта. 

Потребителят е наясно с ограниченията и лимитите на интернет и телекомуникационните мрежи и затова се задължава да: 
• да защити своето Устройство от всякаква форма на вируси, опити за проникване, неоторизиран достъп и/или използване от трети страни; 
• да осигури условията за инсталиране, експлоатация и поддръжка на своето Устройство, необходими за правилното функциониране на Уебсайта. 

3. 2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
С използването на Уебсайта, Потребителите се съгласяват да се въздържат от: 
• използване на Уебсайта или Услугите за участие в политика, пропаганда или прозелитизъм; 
• отклоняване на Уебсайта от неговата цел; 
• извършване на незаконни дейности, включително нарушаване на правата на притежателите на текстове, снимки, изображения, текстове, видеоклипове и др; 
• рекламиране или подстрекаване на вниманието на други Потребители да използват друга услуга, независимо дали е конкурентна или не; 
• по какъвто и да е начин да подкопава работата на Уебсайта; 
• нарушаване на законите за интелектуална собственост; 
• нарушаване на приложимите закони и разпоредби. 

На потребителите е забранено: 
• изтегляне, изпращане, изпращане по електронна поща или предаване по какъвто и да е друг начин на съдържание, което е незаконно, вредно, заплашително, обидно, представляващо тормоз, клеветническо, вулгарно, неприлично, застрашаващо личния живот на други хора, изпълнено с омраза, расистко или по друг начин неприемливо; 
• консултиране, показване, изтегляне или предаване на каквото и да е съдържание, което би било в противоречие с действащите закони на страната, в която се посещава Уебсайтът, и по-специално по отношение на правата върху интелектуалната собственост; 
• опитване да заблуждава други Потребители, като си присвоява името или фирменото наименование на други хора, и по-конкретно като се представя за служител, модератор, гид или домакин, или за филиал на PFDC и LABORATOIRES A-DERMA; 
• изтегляне, показване, изпращане по електронна поща или предаване по какъвто и да е друг начин на каквото и да е съдържание, включващо компютърни вируси или друг код, файл или програма, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или телекомуникационен инструмент; 
• изтегляне, показване, изпращане по електронна поща или предаване по какъвто и да е друг начин на съдържание, нарушаващо патент, търговска марка, търговска тайна, право на интелектуална собственост или друго право на собственост (наричани по-долу общо "права"), принадлежащо на други лица; 
• нарушаване на нормалното протичане на диалозите, ускоряване на темпото на превъртане на екрана, така че Потребителите да не могат да проследят и напишат своя диалог, или да извършат каквото и да е действие, което има подобен разрушителен ефект, възпрепятстващ способността на Потребителите да общуват в реално време; 
• намесване или нарушаване работата на Услугата, сървърите, мрежите, свързани с Услугата, или да отказва да спазва изискваните условия, процедури, общи правила или регулаторни разпоредби, приложими към мрежите, свързани с Услугата; 
• тормозене по какъвто и да е начин друг или няколко други Потребители; 
• събиране и съхраняване на каквато и да е лична информация, или информация за идентифициране на други Потребители. 

LABORATOIRES A-DERMA или всяко лице, или структура, определени от LABORATOIRES A-DERMA, ще имат право да изтриват или премахват всяко съдържание, което нарушава условията на настоящите и/или действащите разпоредби, и/или което е неприемливо по какъвто и да е друг начин. 
Потребителите също така признават, че при използването на Услугата(ите) или Уебсайта те трябва да проявяват добра преценка и да поемат всички свързани с това рискове. 

ЧЛЕН 4 - ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА УЕБСАЙТА
4.1. Информация за продукти и услуги 
Освен ако не е посочено друго, продуктите и услугите, представени на Уебсайта, представляват общо представяне на сериите продукти на LABORATOIRES A-DERMA. Тази информация се предоставя само за информационни и извъндоговорни цели. 

4.2. Използване на съвети, предоставени на Уебсайта 
Информацията се предоставя на Потребителите в рамките на Уебсайта. Тази разпоредба не засяга прехвърлянето на права на собственост, свързани с информацията. Потребителите получават само лиценз за консултиране и използване на тази информация на неизключителна основа и за лична употреба. В този смисъл, на потребителите е забранено да копират или възпроизвеждат цялата информация или част от нея по какъвто и да е начин, и на какъвто и да е носител, съществуващ или бъдещ, да превеждат информацията на друг език или да я адаптират. 

LABORATOIRES A-DERMA не носи отговорност за преки или косвени последици и/или щети в резултат на дефектна или хакната информация. Освен това LABORATOIRES A-DERMA не поема задължение за изпълнение, а по-скоро задължение за предоставяне на информация и съвети, които ще бъдат предоставени на Потребителите. 
И накрая, LABORATOIRES A-DERMA не предоставя изрична или косвена гаранция, и не поема отговорност за използването на тази информация или съвети. Те се предоставят само с информационна цел. 
За всякаква допълнителна информация и/или запитване, можете да пишете на следния адрес:
По имейл: contact.aderma@pierre-fabre.com  По пощата: Пиер Фабр България,  бул. „България” №49, ет. 4 гр. София, 1404
 
ЧЛЕН 5 - ПУБЛИКУВАНЕ НА ОНЛАЙН ОЦЕНКИ И МНЕНИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ 
Уебсайтът позволява на Потребителите да бъдат идентифицирани, да използват онлайн услугата за оценяване и за споделяне на мнение, за да публикуват оценки и мнения (наричани по-нататък "Оценки/Мнения") за продукти от LABORATOIRES A-DERMA. Служителите на LABORATOIRES A-DERMA/PFDC или на някое от нейните дъщерни дружества нямат право да подават Оценки/Мнения на Уебсайта. 
 
Всеки Потребител носи отговорност за своята Оценка/Мнение. LABORATOIRES A-DERMA не може да бъде държана отговорна от никое лице за Оценките/Мненията, оставени от даден Потребител. 
 
5.1. Условия за подаване на Оценки/Мнения 
С публикуването на Оценка или Мнение на Уебсайта, Потребителите декларират и гарантират, че: 
• Оценката/Мнението е в съответствие с ОУ и е в съответствие с приложимите действащи законови и регулаторни разпоредби; 
• те са написали Оценката/Мнението, не са се представили за друго лице, не използват фалшив имейл адрес и не заблуждават за произхода на своята Оценка/Мнение; 
• Оценката/Мнението е тяхно оригинално произведение и не нарушава правата на интелектуална собственост на трети страни; 
• цялото публикувано съдържание е вярно и точно. 
 
Освен това Потребителите декларират и гарантират, че няма да изпращат никакво съдържание:
• което би могло да ги идентифицира (напр. Да не използват пълното си име, а само първото име или "псевдоним"); 
• съдържащо информация (включително цени) за конкуренти на LABORATOIRES A-DERMA или техни продукти (включително други производители и/или дистрибутори, и/или доставчици на козметични продукти, и във връзка с красотата/здравето на косата); 
• което не е свързано с продуктите на LABORATOIRES A-DERMA, представени на Уебсайта; 
• за което получават компенсация от трета страна под каквато и да е форма; 
• може да се счита за реклама или промоционален материал, или друга форма на привличане на клиенти; 
• препраща към информация на други уебсайтове, URL адреси, имейл адреси, информация за контакт или телефонни номера; 
• , съдържа компютърен вирус или друг потенциално разрушителен или увреждащ файл, или инструкции как да се създаде такъв вирус, програма или файл; 
• което би могло да се счита за клеветническо, заплашително, обидно, вредно, злонамерено, подстрекаващо към насилие или омраза, вулгарно, неприлично, нарушаващо неприкосновеността на личния живот или интелектуалните права по какъвто и да е начин; 
• за което може да се счита, че иска или предоставя диагнози или съвети, свързани с медицински, психологически, правни, финансови и други проблеми. 
 
5.2. Контрол, публикуване и промяна на Оценки и Мнения 

  • Контролни характеристики 
  • За всяка публикация от страна на LABORATOIRES A-DERMA. 
  • В срок от максимум два (2) месеца от датата на подаване на заявката от страна на Потребителя. 
  • Отхвърляне на публикация 

LABORATOIRES A-DERMA си запазва правото да откаже да публикува Оценки/Мнения, за които по своя преценка счита, че нарушават условията, посочени в член I. 

 
Освен това LABORATOIRES A-DERMA си запазва правото да не публикува: 
• дублиращо се съдържание; 
- мнения, написани на език, различен от този на Уебсайта; 
• всяко неразбираемо съдържание (по-специално съдържание със случайни символи и низове от думи). 
 
• Публикувани Оценки/Мнения 
 
Публикуваните след модериране Оценки/Мнения ще бъдат видими на Уебсайта за период от три (3) години. В края на този период, Оценките/Мненията се съхраняват от LABORATOIRES A-DERMA за период от три (3) години. 
Оценките/Мненията не могат да бъдат променяни, след като са били изпратени от Потребителя. 
 
5.3. Интелектуална собственост 
За всички Оценки/Мнения, които Потребителите изпращат на Уебсайта, Потребителите предоставят на PFDC и неговите филиали, и на LABORATOIRES A-DERMA безплатен, неотменим, неизключителен, световен лиценз за срок от три (3) години от публикуването на Оценката/Мнението, да възпроизвеждат, представят, използват, копират, променят, адаптират, превеждат, създават производни произведения, интегрират в други произведения, разпространяват тази/тези Оценка/Мнение (изцяло или частично) и по друг начин използват и/или включват това съдържание във всяка друга среда, медия или технология. 
С настоящото Потребителите приемат, че PFDC, както и неговите филиали, и LABORATOIRES A-DERMA, могат да превеждат и публикуват техните Оценки/Мнения на споделени и бъдещи страници в социалните медии (без този списък да е изчерпателен): Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat и т.н.) и всяка чуждестранна версия на своя Уебсайт, включително уебсайтове на партньори/дистрибутори. 
С настоящото Потребителите са информирани, че в такива публикации може да бъде включено тяхното име (или псевдоними, както е препоръчано по-горе), използвано за публикуване на тяхната оценка/мнение. С настоящото Потребителите се съгласяват, че техните оценки/мнения могат да бъдат използвани във връзка с марката LABORATOIRES A-DERMA и свързаните с нея лога, както и при условията, посочени в настоящия параграф. 
 
5.4. Контакт 
За всички или каквито и да било въпроси или коментари относно продуктите на LABORATOIRES A-DERMA или тяхната употреба, Потребителите могат да се свържат с LABORATOIRES A-DERMA на следния адрес: contact.aderma@pierre-fabre.com LABORATOIRES A-DERMA си запазва правото да предаде Вашето мнение на своя отдел за обслужване на клиенти, когато е необходимо. 
 
ЧЛЕН 6 - ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ
6.1 ОТГОВОРНОСТ 

Използването на Уебсайта е единствено и изцяло отговорност на Потребителите. Потребителите се задължават да използват Уебсайта в съответствие с предназначението му. 
LABORATOIRES A-DERMA гарантира на Потребителите спокойното ползване на Уебсайта и по-специално гарантира, че Уебсайтът не нарушава права на интелектуална собственост, притежавани от трети страни, и че съдържанието му е оригинално. LABORATOIRES A-DERMA гарантира, че Уебсайтът е в съответствие с действащите френски правни разпоредби и приложимите индустриални стандарти за уебсайтове. 

Потребителите се задължават да не внасят доброволно или дори неволно вируси, бъгове или файлове от какъвто и да е вид, които могат да нарушат функционирането на Уебсайта. В такъв случай, те ще поемат цялата отговорност. 
В духа на уважение към всички, LABORATOIRES A-DERMA може да предприеме правни действия срещу злонамерени Потребители. 
Потребителят декларира и гарантира, че е напълно наясно с характеристиките и ограниченията на интернет, и по-специално, че предаването на данни и информация в интернет се ползва само с относителна техническа надеждност, като се разпространява в споделени мрежи с различни характеристики и технически възможности, които прекъсват достъпа или го правят невъзможен в определени моменти. 

LABORATOIRES A-DERMA не може да носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от свързването с Уебсайта или от използването на Уебсайта от даден потребител. 
LABORATOIRES A-DERMA не носи отговорност за грешки, пропуски, вируси или резултати, които биха могли да бъдат получени при лошо използване на Услугите или информацията на Уебсайта. LABORATOIRES A-DERMA е обвързана единствено с просто задължение за предоставяне на средства. 

LABORATOIRES A-DERMA, директорите или служителите на LABORATOIRES A-DERMA/PFDC не могат да бъдат държани отговорни: 
- за всякакви щети, произтичащи от свързването, достъпа или използването на Уебсайта; 
- за всякакви щети, произтичащи пряко или косвено от консултирането на Уебсайта или от използването на Услугите, достъпни на него; 
- за преки или косвени щети, произтичащи от използването на Уебсайта, и по-специално за всякакви оперативни, финансови или търговски загуби, или загуба на Уебсайта на данни във всяка информационна система, дори ако LABORATOIRES A-DERMA е наясно с възможността за такива щети. 

При никакви обстоятелства LABORATOIRES A-DERMA не може да носи отговорност за загуба на информация/Услуги или за влошаване на качеството на тази услуга. Всяка информация или Услуга, предоставена на Уебсайта, не може да се тълкува като някакъв вид гаранция. 
При спазване на приложимите законови или подзаконови разпоредби, LABORATOIRES A-DERMA не носи отговорност за каквито и да било щети, по-специално, но не само, за загуба на печалби, клиенти, данни, нематериална собственост, които могат да възникнат в резултат на използването или невъзможността за използване на Уебсайта, и по-общо за всяко събитие, свързано с Уебсайта и/или уебсайта на трета страна. 

6.2. ПРОМЯНА ИЛИ ЗАКРИВАНЕ НА УЕБСАЙТА 
LABORATOIRES A-DERMA се стреми да поддържа Уебсайта достъпен 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, но не е задължена да го прави. Поради това, LABORATOIRES A-DERMA може да прекъсне достъпа, особено за поддръжка и актуализации. LABORATOIRES A-DERMA по никакъв начин не носи отговорност за тези прекъсвания и за последствията, които могат да възникнат за Потребителя или за трета страна. 
LABORATOIRES A-DERMA си запазва правото да променя или изтрива Уебсайта без предизвестие и без каквато и да е отговорност. Изтриването или модифицирането на Уебсайта не може да оправдае по никакъв начин за Потребителите определена компенсация или разпределение на щети и интереси. 

6.3. ГАРАНЦИИ Потребителите потвърждават и изрично приемат, че: 
• Използването на Уебсайта и Услугите е на техен собствен риск. Услугата се предоставя на базата на услугата "както е" и е достъпна в зависимост от нейната наличност, LABORATOIRES A-DERMA не предоставя никакви изрични или косвени гаранции относно качеството и съвместимостта на Услугата за конкретна употреба, както и относно ненарушаването на правилата за използване на Услугата от нейните Потребители (този списък не е изчерпателен). 

• LABORATOIRES A-DERMA не гарантира, че Уебсайтът и/или Услугите ще отговорят на очакванията на Потребителите; че ще бъдат непрекъснати, целесъобразни, сигурни или лишени от грешки; че резултатите, които могат да бъдат получени чрез използването на Услугите, ще бъдат точни и надеждни; че качеството на всички Услуги, информация или други материали, получени от тях чрез Услугата, ще отговори на очакванията им; че дефектите в използвания софтуер, ако има такива, ще бъдат отстранени. 

• Всеки материал, изтеглен или получен по друг начин при използването на Услугата, се извършва на собствен риск. Потребителите носят пълна отговорност за всяка повреда на компютъра си или загуба на данни в резултат на изтеглянето на този материал. 

ЧЛЕН 7 - ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ  Освен ако не е предвидено друго в настоящия документ, всички елементи на Уебсайта (включително, по-специално, текстове, данни, бази данни, графики, лога, марки, имена, анимации, изображения, видеоклипове, звуци, софтуер и всички други елементи) (наричани по-нататък "Елементи") са изключителна собственост на PFDC и LABORATOIRES A-DERMA и/или на трети страни, които са им предоставили лиценз, и са предмет на френското и международното законодателство в областта на авторското право и в по-голяма степен на интелектуалната собственост. 

Тези елементи са защитени с авторско право (Droit d'Auteur), авторски права, търговски марки, патенти, бази данни, търговски тайни и/или всички други права на интелектуална собственост. 
Запазени са всички права за възпроизвеждане, представяне и публична комуникация, включително визуални, фотографски, иконографски или други представяния. Възпроизвеждането на целия Уебсайт или на част от него в какъвто и да е електронен формат е строго забранено, освен с изричното разрешение на Директор публикации. 

Марките и логата, използвани на Уебсайта, са патентовани; възпроизвеждането им би представлявало нарушение. Всички права за използване са запазени. В съответствие с член L. 122-4 от Закона за интелектуална собственост всяко представяне или възпроизвеждане, което не е изрично разрешено, изцяло или частично, по какъвто и да е начин, е незаконно и представлява нарушение, наказуемо по член L. 335-2 и следващите от Закона за интелектуална собственост. 

Потребителят няма право да продава, копира, отдава под наем, предлага на пазара, прехвърля, преотстъпва или по друг начин преотстъпва, модифицира, адаптира Уебсайта, да го слива изцяло или частично с друг софтуер, да го превежда, декомпилира, разглобява или създава софтуер или каквито и да било функции, получени от Уебсайта, без изричното писмено разрешение на Директор публикации.

LABORATOIRES A-DERMA предоставя на Потребителя безплатен, неизключителен, непрехвърляем личен лиценз, ограничен до личното му ползване, за достъп, използване и разглеждане на Уебсайта и неговите Елементи. Това право се предоставя изключително за лична, частна и нетърговска употреба и при условие, че се запазят всички известия, свързани с възпроизвеждането и правата на интелектуална собственост, свързани с него. В този смисъл на Потребителите е забранено да копират или възпроизвеждат всички или част от Елементите по какъвто и да е начин и на какъвто и да е носител, съществуващ или бъдещ, да превеждат Елементите на друг език или да адаптират Елементите. 

Всяко друго използване на Елементите е строго забранено и представлява нарушение на разпоредбите на Закона за интелектуална собственост. 

ЧЛЕН 8 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

За повече информация относно ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Уебсайта LABORATOIRES A-DERMA приканва Потребителите да се запознаят със следната информация: https://www.aderma.bg/politika-za-poveritelnost
ЧЛЕН 9 - ХИПЕРВРЪЗКИ Напомняме на Потребителя, че LABORATOIRES A-DERMA може да предоставя връзки към уебсайтове и/или приложения, които принадлежат или не на Групата Pierre Fabre. Тези уебсайтове и/или приложения са независими от Уебсайта. 
LABORATOIRES A-DERMA не редактира и не контролира източниците и съдържанието на тези уебсайтове, или връзките им с други уебсайтове и/или приложения. 
Връзките към тези уебсайтове и/или приложения по никакъв начин не означават одобрение, утвърждаване или придържане на LABORATOIRES A-DERMA към съдържанието на тези уебсайтове и/или приложения и, а още повече, към тяхната употреба. 
Съответно LABORATOIRES A-DERMA не носи отговорност за съдържанието, продуктите, услугите, рекламите, бисквитките или други елементи на тези уебсайтове, както и за каквито и да било загуби, независимо дали са доказани или предполагаеми, произтичащи от или във връзка с използването на такава информация, услуги или данни, налични на тези уебсайтове и/или приложения. 

Хипервръзки могат да бъдат създавани на Уебсайта само с предварителното писмено разрешение на LABORATOIRES A-DERMA. Всички искания за разрешение трябва да се изпращат на следния адрес: contact.aderma@pierre-fabre.com
ЧЛЕН 10 - ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
За повече информация относно използването на бисквитки на Уебсайта LABORATOIRES A-DERMA приканва Потребителите да се запознаят с таблицата с бисквитки на следния адрес: https://www.aderma.bg/politika-za-poveritelnost

 
 ЧЛЕН 11 - НЕИЗПЪЛНИМОСТ И ЧАСТИЧНА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ Ако някоя от разпоредбите на ОУ стане невалидна поради промяна в законодателството, нормативните актове или съдебно решение, това по никакъв начин не засяга валидността и спазването на останалите разпоредби на ОУ. 
Фактът, че една от страните не може да се позове на някоя от разпоредбите на ОУ, не представлява отказ от правото ѝ да се позове на същите разпоредби на по-късна дата. 
 
ЧЛЕН 12 - РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ Ако някоя от разпоредбите на настоящите ОУ загуби своята валидност или ако се окаже, че дадена разпоредба съдържа празнота, въпросната разпоредба ще бъде заменена с разпоредба, която е най-близка до нея от гледна точка на правното тълкуване. 
Потребителите декларират и потвърждават, че са прочели ОУ и използването на Уебсайта представлява пълно и безусловно приемане от тяхна страна на всички ОУ. 
За всякакви въпроси, свързани с ОУ, или за всякакви въпроси или забележки относно Уебсайта или неговия Потребителски профил, Потребителите могат да пишат на следния адрес: contact.aderma@pierre-fabre.com
 
ЧЛЕН 13 - ПРОМЯНА НА ОУ 
Условията за ползване могат да бъдат променяни по всяко време от LABORATOIRES A-DERMA. Потребителите ще бъдат уведомявани за тези промени. Всяко използване на Уебсайта след уведомяване за промяна ще означава приемане на ОУ. Приложимите ОУ ще бъдат тези, които са в сила на Уебсайта на датата на използването му от даден потребител. В случай на несъгласие относно измененията на ОУ, Потребителят се съгласява да не осъществява достъп до Уебсайта.
В случай на превод на ОУ, валидна и приложима е само френската версия. 

ЧЛЕН 14 - ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЪДИЛИЩА ОУ са предмет на френското законодателство. 
Всички спорове, възникнали във връзка с ОУ, ще бъдат предмет на медиация преди предприемането на каквито и да било правни или арбитражни действия. При неуспех на медиацията спорът се отнася до съответния френски съд. 

Обратно към началото