AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_CHAMP-PLANTULES-SOLEIL_2021

Ангажирани с природата

Ангажирани с природата

Изключителната ефективност на нашите продукти идва от природата. Ето защо наш дълг е да върнем на природата това, което тя ни дава, и още нещо.

От решението да практикуваме биологично земеделие, съчетано с агроекология, до начина, по който създаваме все по-екологични продукти, ние се ангажираме да прилагаме стратегия и добродетелни партньорства, които активно намаляват въздействието ни върху тази земя, която ни дава най-доброто от себе си.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_EAH-ULTRA-TAV_2021 1440x795

Убеденост в отговорната дермокозметика

В A-Derma вярваме, че да бъдеш отговорен означава да правиш всичко възможно, за да произвеждаш, без да влияеш на природата.

Това означава производство на място*, в къса верига на доставки, във Франция, в сертифицирана за опазване на околната среда фабрика**. Това означава също така, че на всеки етап от производствената верига възприемаме възможно най-образцовия екологосъобразен подход, по-специално чрез екопроектиране на нашите продукти.

*с изключение на продуктите, поръчани на подизпълнители, по-малко от 2% от нашия каталог
** в съответствие със стандарта ISO 14001.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_INDISPENSABLE-GEL-SURGRAS_2021 1440x770

Фокус върху екодизайна

Екопроектиране на продукт означава интегриране на екологичните характеристики още на етапа на проектиране, за да се сведе до минимум въздействието му през целия му жизнен цикъл.
В A-DERMA това се изразява в конкретни действия:

 • Елиминиране на вторичните опаковки (картонени кутии), когато това е възможно, а когато не е, те се изработват от картон от устойчиво управлявани гори. 
   
 • Премахване на хартиените листовки от нашите продукти
   
 • Намаляване на пластмасата:
  - Всички наши бутилки могат да се рециклират (според френските инструкции за сортиране, които могат да се различават на местно ниво), а хигиенните ни бутилки вече съдържат до 100% рециклирана пластмаса. 
  - Премахнахме пластмасовите фолиа, свидетелстващи опити за подправяне
  - Олекотихме пластмасовите си капачки.
   
 • Нашите формули за изплакване са биоразградими в съответствие със стандарта "OECD 301В".
   
 • Нашите филтри са екологични: в рамките на нашия подход към запазване на околната среда ние сме оценили нашите филтри в независими лаборатории, които са показали, че нашите филтри PROTECT не оказват влияние върху представителни организми в морската среда, особено върху коралите.
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_CRUELTY-FREE_2021 540x540

Ангажирани с хуманното отношение към животните

В A-DERMA не тестваме нито един от нашите продукти или съставки върху животни. Групата Pierre FABRE, към която принадлежим, разработва алтернативни методи на животинския модел от повече от 20 години, като оценката на безопасността на нейните дермо-козметични продукти е от първостепенно значение.
Прочетете повече

Ангажирани с борбата 
срещу глобалното затопляне

Тъй като бъдещето ни зависи от глобалното затопляне, ние сме партньори в проекта за агролесовъдство "Местен климат". Чрез тази инициатива компенсираме емисиите на парникови газове, които не можем да намалим или избегнем, чрез засаждане на нови живи плетове. Този принос към компенсирането се разглежда само когато всички възможни решения са били приложени предварително.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_HAIES_2021 472x472
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_TAV-FLEURS_2021 472x472

Агролесовъдство
Засаждане на живи плетове 

Живите плетове в селските райони са нещо повече от естетическа наслада, те са основен фактор за опазване на околната среда. Те абсорбират и съхраняват въглерод, ефективно се борят с ерозията на почвата, отводняват и филтрират водата, а тъй като са убежище за насекоми и дребни животни, играят активна роля за биоразнообразието в района. От 2014 г. насам са засадени над 6 км жив плет.

Ангажирани със защитата на живота

Утвърждаването на екологична и ангажирана дермокозметика не може да стане без пряко действие върху Земята. Ето защо биологичното земеделие, агролесовъдството и агроекологията са водещи при отглеждането на овеса Rhealba®, което се контролира вътрешно и устойчиво. За да отидем по-далеч, някои от нашите обекти, като Тер д'Авоан, Земята на овеса, са одобрени като официален резерват, като част от партньорството, което установихме през 2015 г. с LPO (Лига за защита на птиците), и сме партньор на Observatoire Agricole de la Biodiversité. 

Повече за Тер д'Авоан, Земята на овеса

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_DP-VEGETAL-TERRE-AVOINE_MAISON-OISEAUX_2021 492x530
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_COCINELLE_2021 1440x700

Жива почва

Земята ни се обработва в съответствие със стандартите на биологичното земеделие, което се подсилва от практиката на агроекологията. Това включва например използването на растителна покривка, включително люцерна или фуражно сорго, които защитават и наторяват почвата между две култури овес Rhealba®, намаляване на обработката на почвата чрез недълбока оран и интегриране на жив плет и дървета за борба с ерозията на почвата и за спиране на вятъра. Всичко това подпомага живота и плодородието на почвата, като същевременно подобрява биоразнообразието в околната среда.
Тези практики се основават на услугите, предоставяни от природата, и ни позволяват да опазваме природните ресурси и да намаляваме въздействието си върху околната среда при отглеждането на нашия овес Rhealba Oats®.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_AVOINE-GOUTELETTES_2021 1440x700

Оценка на нашия подход към КСО

В A-Derma предприемаме действия за намаляване на екологичния си отпечатък и това не е само наше твърдение. В интерес на прозрачността и за да ни помогне да се усъвършенстваме всеки ден, групата Pierre Fabre, към която принадлежим, оцени нашия подход към КСО с Ecocert Environnement, независима организация, в съответствие със стандарта ISO 26 000. След 150 изслушвания по 7 основни въпроса, нашата група получи най-високото ниво на стандарта - Excellence. 
Гордеем се с това външно признание, защото то дава висока оценка на ежедневните ни усилия.

Обратно към началото